Arbitrage

Lijst actieve arbiters KBSB-FRBE-KSB

In geval van fouten of aanvullingen, gelieve BAILLEUL Geert, Westmeers, 123, 8000 BRUGGE, 050/33.80.82, 0478/23.31.83, geertbailleul@skynet.be  POTS Jos (ad interim), tel.: 0031/40/2019469, 0031/6/46144204, jhpots@onsbrabantnet.nl


List of Licensed Arbiters FIDE


Informatie over hoe een arbiter kan promoveren en wat hij dan moet doen

Wedstrijdreglement van de KBSB
Artikel 9 - Indeling van wedstrijdleiders

a.    De leiding van competities, ingericht door of in naam van de KBSB, kan aan wedstrijdleiders toevertrouwd worden. Deze worden in vijf klassen ingedeeld: klasse C, klasse B, klasse A, de FIDE- en de internationale wedstrijdleiders.

b.    De aanstelling tot wedstrijdleider van klasse C en B behoort tot de bevoegdheid van de leden van de KBSB (culturele federaties).

c.     Om tot wedstrijdleider klasse A benoemd te worden, moet men wedstrijdleider klasse B zijn, in die hoedanigheid vier maal - waarvan één maal als hoofdwedstrijdleider - aan de leiding van een representatief toernooi hebben deelgenomen, en gunstig beoordeeld worden door de commissie van internationale scheidsrechters.
Als representatief toernooi worden beschouwd de nationale jeugd- en seniorenkampioenschappen, evenals andere toernooien die voor ELO-verwerking in aanmerking komen met deelname van ofwel meer dan 50 deelnemers, ofwel tenminste 10 deelnemers met een gemiddelde FIDE ELO van 2200 of meer, evenals de internationale en nationale toernooien met meer dan 150 deelnemers. De leiding van tenminste zes ontmoetingen in de nationale interclubs staat gelijk met de leiding van één representatief toernooi.

De commissie van internationale scheidsrechters (CIS) onderzoekt of de kandidaten aan de vereiste voorwaarden voldoen, of zij de reglementen genoegzaam kennen en of hun objectiviteit onbetwist is. Bij gunstig advies wordt de kandidatuur overgemaakt aan de beheerraad die de uiteindelijke beslissing neemt.

d.    De FIDE- en internationale wedstrijdleiders worden benoemd door de FIDE. De commissie van internationale scheidsrechters gaat na of de dossiers van de kandidaten aan de FIDE-vereisten beantwoorden en maakt deze dossiers voor bevestiging over aan de beheerraad die ze voor verdere doorverzending overmaakt aan de Internationale Verantwoordelijke.

e.    Wanneer de beheerraad een voordracht van de commissie van internationale scheidsrechters niet wenst te bekrachtigen, wordt het dossier voor nieuw onderzoek terug aan de commissie overgemaakt, met motivatie van de afwijzing.


Bijkomende info die geen deel uitmaakt van het KBSB wedstrijdreglement.
Overzicht wat representatieve toernooien inhoudt

(KBSB art. 9 c)

Als representatief toernooi wordt beschouwd de nationale jeugd- en seniorenkampioenschappen, evenals andere toernooien die voor eloverwerking in aanmerking komen met deelname van ofwel meer dan 50 deelnemers, ofwel tenminste 10 deelnemers met een gemiddelde FIDE Elo van 2200 of meer, evenals de internationale en nationale toernooien met meer dan 150 deelnemers.  De leiding van tenminste zes ontmoetingen in de nationale interclubs staat gelijk met de leiding van één representatief toernooi.

M.a.w.:

 • nationale jeugdkampioenschappen
 • nationale seniorenkampioenschappen
 • andere toernooien die voor eloverwerking in aanmerking komen met deelname van meer dan 50 deelnemers
 • andere toernooien die voor eloverwerking in aanmerking komen met deelname van tenminste 10 deelnemers met een gemiddelde FIDE-Elo van 2200 of meer
 • internationale toernooien met meer dan 150 deelnemers
 • nationale toernooien met meer dan 150 deelnemers
 • de leiding van tenminste 6 ontmoetingen in de nationale interclubs

Procedure van indienen

In het KBSB-reglement staat niets vermeld hierover. M.a.w. de arbiter zelf of zijn federatie kan een dossier indienen. In het VSF-reglement daarentegen staat wel:

 • voorgesteld zijn door de VSF-verantwoordelijke toernooien/kadervorming van zijn federatie;
 • voorgesteld zijn door zijn federatie;

Inhoud van in te dienen dossier

Hierover staat evenmin iets vermeld in het KBSB-reglement. Echter tijdens de nabespreking van de 1ste vergadering van de commissie voor herziening van de KBSB-wedstrijdreglementen (Westerlo, 18/11/2006) is het volgende afgesproken:

 • gegevens van de arbiter (stamnr. – naam – adres – telefoon – GSM – e-mail)
 • datum van categorie B (eventueel kopie verslag bekrachtiging federatie)
 • lijst van minstens 4 representatieve toernooien met hierin de volgende gegevens
  • naam toernooi
  • datum en plaats
  • gegevens inrichter
  • hoedanigheid van arbiter (hoofdarbiter, hulparbiter)
  • speeltempo
  • ELO-verwerking en zo ja welke (nationaal, FIDE)
  • aantal deelnemers
  • winnaars (eventueel volledige uitslag)
  • informatie omtrent eventueel beroep tegen beslissing van u als wedstrijdleider
 • lijst van andere toernooien om globaal inzicht te krijgen van de arbitersactiviteiten met als gegevens
  • naam toernooi
  • datum en plaats
  • gegevens inrichter
  • hoedanigheid van arbiter
  • speeltempo
  • ELO-verwerking en zo ja welke
  • aantal deelnemers

Dit dossier dient opgestuurd te worden naar de voorzitter van de CIS (Commissie Internationale Scheidsrechters). Op dit moment is dit Geert Bailleul, Kriekenstraat 35, 8310 Assenbroek (geertbailleul@skynet.be, 050/37.04.39).