Zoektocht naar kandidaturen voor de organisatie van de gemeenschappelijke 11de ronde van de Nationale Interclubs in 1ste afdeling op zondag 07/04/2019

Zoals elk seizoen is de Raad van Bestuur op zoek naar een kandidaat die de laatste ronde van de 1ste afdeling wenst te organiseren en die in staat is om 12 ploegen met 8 spelers van de Belgische top te ontvangen. Deze keer heeft de club 618 Echiquier Mosan (Amay) zich reeds spontaan als kandidaat voorgesteld en de kring 514 Fontaine l’Évêque zou zich in reserve houden.

Indien er andere kandidaten zijn, dan worden zij verzocht om zich ten laatste op zondag 30/09/2018 kenbaar te maken
Elke kandidatuur dient per mail te worden gestuurd naar de Verantwoordelijke Nationale Toernooien a.i. onder de vorm van een gemotiveerd dossier. De RvB zal tijdens zijn eerstvolgende vergadering een beslissing nemen over de kandidaturen of ten laatste op 20/10/2018.

Enkele te respecteren criteria en andere aandachtspunten

* duidelijk het lokaal + adres aangeven
* aanduiding van parking (niet-betalend)
* andere middelen van vervoer die daar naartoe leiden
* capaciteit van de zaal (tafels, stoelen, eventueel met foto’s, zonder de tafels voor de arbiters en de PC’s voor directe uitzending te vergeten)
* beschikbaarheid van (gratis) internet in de zaal (liefst wifi)
* analysezaal * bar buiten de speelzaal
* menukaart van aangeboden voedsel (tegen democratische prijzen)
* podium + micro voor de prijsuitreiking
* bekers voor de 3de, de 2de en de kampioen
* materiaal (borden – stukken – elektronische klokken) --> indien de klokken moeten gehuurd worden, dan zou de KBSB deze kosten op zich kunnen nemen, maar op voorwaarde dat dit redelijk op voorhand wordt gevraagd
* elektronische borden dienen geïnstalleerd te worden, met eventueel een scherm in de bar en na afloop dient ook alles gedeïnstalleerd te worden ; dus dienen er afspraken gemaakt te worden met de persoon die zich hierover ontfermt en dienen de kosten op voorhand gekend te zijn
* voorzien van regionale en Belgische publiciteit, met perscommunicatie naar alle media in 3 talen, zowel VOOR als NA de ronde
* gratis drank (en voedsel) voor de medewerkers (arbiters, VNT, personen die instaan voor de directe uitzending, genodigden, enz…)
* ...
* Er is een goedgekeurde budget van 500 EUR voorzien door de KBSB voor alle onkosten (hoger vermeld of niet) van deze organisatie. Terugbetaling kan mits staving van de onkosten (vb. facturen) en na goedkeuring van de VNT, die op zijn beurt goedkeuring vraagt aan de RvB.

Sergio Zamparo
sergio.zamparo@gmail.com
0496/21.46.73

 

 

Sponsoring by
Chessdevil consulting.

MatetMots

Denksportkampioen