Uitnodiging voor het Open NK Schaken voor Speciale Doelgroepen 2018

Op vrijdag 2 maart 2018 wordt in Apeldoorn (NL) het vierde Open Nederlands Kampioenschap Schaken voor Speciale Doelgroepen gehouden, het NK-G. Met speciale doelgroepen wordt bedoeld: schakers die scholen voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) of Praktijkonderwijs (PrO) hebben bezocht.

Alle schakers die het leuk vinden om te schaken tegen andere schakers die ook tot de speciale doelgroep behoren, worden uitgenodigd aan dit unieke toernooi deel te nemen.

Er is geen leeftijdsgrens.

Voor meer info zie de bijlage.

Actualiteiten clubs – liga’s - …

Databases & Softwares

loupe

FRBE Compte - KBSB Rekening
K.B.S.B. - F.R.B.E. ASBL
IBAN: BE76 0015 9823 0095
BIC: GEBABEBB