SwarLogo Euregio-Cup Bilzen Groepen 1-6 SwarLogo
741
Organisator: Chess Bilzen
Arbiter: Peter Brien
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Rapid (5 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 21/01/2024 tot 21/01/2024
Scheidingssystemen: OR, Buch, SB
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Categorie: Groep 1
Nr. Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Cat Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1 1
Cobben, Leoni
  1 Cobben, Leoni 669 4.0
1 Z 1 3 Jones, Addison 610 3.0
2 W 1 5 Gabriels, Siebe 0 2.0
3 Z 1 6 Zumach Morales, Emilio 0 1.0
4 W 1 2 Ayyappan, Arjun 563 3.0
5 Z 0 4 Peulen, Nico 0 2.0
F 669 Groep 1 Op zijn plaats Maastricht 4.0 647 - 11.00 9.00
2 2
Ayyappan, Arjun
  2 Ayyappan, Arjun 563 3.0
1 Z 1 6 Zumach Morales, Emilio 0 1.0
2 W 1 4 Peulen, Nico 0 2.0
3 Z 0 5 Gabriels, Siebe 0 2.0
4 Z 0 1 Cobben, Leoni 669 4.0
5 W 1 3 Jones, Addison 610 3.0
M 563 Groep 1 Maastricht 3.0 434 1.0 12.00 6.00
3 3
Jones, Addison
  3 Jones, Addison 610 3.0
1 W 0 1 Cobben, Leoni 669 4.0
2 W 1 6 Zumach Morales, Emilio 0 1.0
3 Z 1 4 Peulen, Nico 0 2.0
4 W 1 5 Gabriels, Siebe 0 2.0
5 Z 0 2 Ayyappan, Arjun 563 3.0
F 610 Groep 1 Op zijn plaats Maastricht 3.0 452 0.0 12.00 5.00
4 4
Peulen, Nico
  4 Peulen, Nico 0 2.0
1 W 1 5 Gabriels, Siebe 0 2.0
2 Z 0 2 Ayyappan, Arjun 563 3.0
3 W 0 3 Jones, Addison 610 3.0
4 Z 0 6 Zumach Morales, Emilio 0 1.0
5 W 1 1 Cobben, Leoni 669 4.0
M 0 Groep 1 Eisden 2.0 303 1.0 13.00 6.00
5 5
Gabriels, Siebe
  5 Gabriels, Siebe 0 2.0
1 Z 0 4 Peulen, Nico 0 2.0
2 Z 0 1 Cobben, Leoni 669 4.0
3 W 1 2 Ayyappan, Arjun 563 3.0
4 Z 0 3 Jones, Addison 610 3.0
5 W 1 6 Zumach Morales, Emilio 0 1.0
M 0 Groep 1 Bilzen 2.0 303 0.0 13.00 4.00
6 6
Zumach Morales, Emilio
  6 Zumach Morales, Emilio 0 1.0
1 W 0 2 Ayyappan, Arjun 563 3.0
2 Z 0 3 Jones, Addison 610 3.0
3 W 0 1 Cobben, Leoni 669 4.0
4 W 1 4 Peulen, Nico 0 2.0
5 Z 0 5 Gabriels, Siebe 0 2.0
M 0 Groep 1 Bernard Lievegoed School Maastricht 1.0 138 - 14.00 2.00
Categorie: Groep 2
Nr. Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Cat Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1 1
Zumach Morales, Felipe
  1 Zumach Morales, Felipe 0 4.5
1 W 1 3 Kistner, Robin 0 3.0
2 Z 1 5 Urlings, Lena 0 1.0
3 W 1 6 Verstappen, Finn 0 0.5
4 Z 1 4 Jamers, Finn 0 1.5
5 W ½ 2 Ruwette, Niklas 0 4.5
M 0 Groep 2 Bernard Lievegoed School Maastricht 4.5 383 0.5 10.50 8.25
2 2
Ruwette, Niklas
  2 Ruwette, Niklas 0 4.5
1 Z 1 6 Verstappen, Finn 0 0.5
2 W 1 3 Kistner, Robin 0 3.0
3 Z 1 4 Jamers, Finn 0 1.5
4 W 1 5 Urlings, Lena 0 1.0
5 Z ½ 1 Zumach Morales, Felipe 0 4.5
M 0 Groep 2 Schachfreunde Brand 1981 e. V. 4.5 383 0.5 10.50 8.25
3 3
Kistner, Robin
  3 Kistner, Robin 0 3.0
1 Z 0 1 Zumach Morales, Felipe 0 4.5
2 Z 0 2 Ruwette, Niklas 0 4.5
3 W 1 5 Urlings, Lena 0 1.0
4 Z 1 6 Verstappen, Finn 0 0.5
5 W 1 4 Jamers, Finn 0 1.5
M 0 Groep 2 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 3.0 80 - 12.00 3.00
4 4
Jamers, Finn
  4 Jamers, Finn 0 1.5
1 W 1 5 Urlings, Lena 0 1.0
2 Z ½ 6 Verstappen, Finn 0 0.5
3 W 0 2 Ruwette, Niklas 0 4.5
4 W 0 1 Zumach Morales, Felipe 0 4.5
5 Z 0 3 Kistner, Robin 0 3.0
M 0 Groep 2 SLim Hasselt 1.5 -141 - 13.50 1.25
5 5
Urlings, Lena
  5 Urlings, Lena 0 1.0
1 Z 0 4 Jamers, Finn 0 1.5
2 W 0 1 Zumach Morales, Felipe 0 4.5
3 Z 0 3 Kistner, Robin 0 3.0
4 Z 0 2 Ruwette, Niklas 0 4.5
5 W 1 6 Verstappen, Finn 0 0.5
F 0 Groep 2 Maastricht 1.0 -230 - 14.00 0.50
6 6
Verstappen, Finn
  6 Verstappen, Finn 0 0.5
1 W 0 2 Ruwette, Niklas 0 4.5
2 W ½ 4 Jamers, Finn 0 1.5
3 Z 0 1 Zumach Morales, Felipe 0 4.5
4 W 0 3 Kistner, Robin 0 3.0
5 Z 0 5 Urlings, Lena 0 1.0
M 0 Groep 2 Eisden 0.5 -351 - 14.50 0.75
Categorie: Groep 3
Nr. Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Cat Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1 1
Cobben, Olivia
  1 Cobben, Olivia 693 4.5
1 Z ½ 4 Ritzen, Torben 0 2.0
2 Z 1 3 Caliskan, Gulay 285 2.0
3 W 1 2 Wegmann, Gabriel 0 4.0
4 Z 1 6 Zakarian, Tigran 573 1.0
5 W 1 5 Cieckiewicz, Filip 0 1.5
F 693 Groep 3 Op zijn plaats Maastricht 4.5 732 - 10.50 9.50
2 2
Wegmann, Gabriel
  2 Wegmann, Gabriel 0 4.0
1 Z 1 5 Cieckiewicz, Filip 0 1.5
2 W 1 4 Ritzen, Torben 0 2.0
3 Z 0 1 Cobben, Olivia 693 4.5
4 Z 1 3 Caliskan, Gulay 285 2.0
5 W 1 6 Zakarian, Tigran 573 1.0
M 0 Groep 3 SV 1949 Herzogenrath 4.0 561 - 11.00 6.50
3 3
Caliskan, Gulay
  3 Caliskan, Gulay 285 2.0
1 Z 0 6 Zakarian, Tigran 573 1.0
2 W 0 1 Cobben, Olivia 693 4.5
3 Z 1 5 Cieckiewicz, Filip 0 1.5
4 W 0 2 Wegmann, Gabriel 0 4.0
5 Z 1 4 Ritzen, Torben 0 2.0
F 285 Groep 3 Heerlen 2.0 187 1.0 13.00 3.50
4 4
Ritzen, Torben
  4 Ritzen, Torben 0 2.0
1 W ½ 1 Cobben, Olivia 693 4.5
2 Z 0 2 Wegmann, Gabriel 0 4.0
3 W 1 6 Zakarian, Tigran 573 1.0
4 Z ½ 5 Cieckiewicz, Filip 0 1.5
5 W 0 3 Caliskan, Gulay 285 2.0
M 0 Groep 3 Bernard Lievegoed School Maastricht 2.0 245 0.0 13.00 4.00
5 5
Cieckiewicz, Filip
  5 Cieckiewicz, Filip 0 1.5
1 W 0 2 Wegmann, Gabriel 0 4.0
2 Z 1 6 Zakarian, Tigran 573 1.0
3 W 0 3 Caliskan, Gulay 285 2.0
4 W ½ 4 Ritzen, Torben 0 2.0
5 Z 0 1 Cobben, Olivia 693 4.5
M 0 Groep 3 Bilzen 1.5 169 - 13.50 2.00
6 6
Zakarian, Tigran
  6 Zakarian, Tigran 573 1.0
1 W 1 3 Caliskan, Gulay 285 2.0
2 W 0 5 Cieckiewicz, Filip 0 1.5
3 Z 0 4 Ritzen, Torben 0 2.0
4 W 0 1 Cobben, Olivia 693 4.5
5 Z 0 2 Wegmann, Gabriel 0 4.0
M 573 Groep 3 Heerlen 1.0 69 - 14.00 2.00
Categorie: Groep 4
Nr. Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Cat Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1 1
Asanian, Edgar
  1 Asanian, Edgar 401 4.5
1 Z 1 4 Schmitz, Johannes 0 3.0
2 W 1 5 Sandstra, Leo 387 0.5
3 Z 1 3 Peters, Tyler 0 3.0
4 W 1 6 Jentjens, Willemijn 0 0.5
5 Z ½ 2 Caliskan, Guray 370 3.5
M 401 Groep 4 Heerlen 4.5 535 - 10.50 8.75
2 2
Caliskan, Guray
  2 Caliskan, Guray 370 3.5
1 W 1 5 Sandstra, Leo 387 0.5
2 Z 1 6 Jentjens, Willemijn 0 0.5
3 W 0 4 Schmitz, Johannes 0 3.0
4 Z 1 3 Peters, Tyler 0 3.0
5 W ½ 1 Asanian, Edgar 401 4.5
M 370 Groep 4 Heerlen 3.5 316 - 11.50 6.25
3 3
Peters, Tyler
  3 Peters, Tyler 0 3.0
1 W 1 6 Jentjens, Willemijn 0 0.5
2 Z 1 4 Schmitz, Johannes 0 3.0
3 W 0 1 Asanian, Edgar 401 4.5
4 W 0 2 Caliskan, Guray 370 3.5
5 Z 1 5 Sandstra, Leo 387 0.5
M 0 Groep 4 Heerlen 3.0 312 1.0 12.00 4.00
4 4
Schmitz, Johannes
  4 Schmitz, Johannes 0 3.0
1 W 0 1 Asanian, Edgar 401 4.5
2 W 0 3 Peters, Tyler 0 3.0
3 Z 1 2 Caliskan, Guray 370 3.5
4 W 1 5 Sandstra, Leo 387 0.5
5 Z 1 6 Jentjens, Willemijn 0 0.5
M 0 Groep 4 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 3.0 312 0.0 12.00 4.50
5 5
Sandstra, Leo
  5 Sandstra, Leo 387 0.5
1 Z 0 2 Caliskan, Guray 370 3.5
2 Z 0 1 Asanian, Edgar 401 4.5
3 W ½ 6 Jentjens, Willemijn 0 0.5
4 Z 0 4 Schmitz, Johannes 0 3.0
5 W 0 3 Peters, Tyler 0 3.0
M 387 Groep 4 Maastricht 0.5 -197 0.5 14.50 0.25
6 6
Jentjens, Willemijn
  6 Jentjens, Willemijn 0 0.5
1 Z 0 3 Peters, Tyler 0 3.0
2 W 0 2 Caliskan, Guray 370 3.5
3 Z ½ 5 Sandstra, Leo 387 0.5
4 Z 0 1 Asanian, Edgar 401 4.5
5 W 0 4 Schmitz, Johannes 0 3.0
F 0 Groep 4 Bernard Lievegoed School Maastricht 0.5 -119 0.5 14.50 0.25
Categorie: Groep 5
Nr. Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Cat Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1 1
Klingeleers, Giel
  1 Klingeleers, Giel 0 4.0
1 W 1 5 Ekatpure, Aaran 0 1.5
2 Z 0 2 Benders, Jasper 551 3.5
3 W 1 4 Reynders, Lukas 0 3.0
4 Z 1 3 Schrauwen, Noah 0 3.0
5 W 1 6 El Bouyousfi, Dania 0 0.0
M 0 Groep 5 Bilzen 4.0 361 - 11.00 7.50
2 2
Benders, Jasper
  2 Benders, Jasper 551 3.5
1 Z 1 3 Schrauwen, Noah 0 3.0
2 W 1 1 Klingeleers, Giel 0 4.0
3 Z ½ 5 Ekatpure, Aaran 0 1.5
4 Z 1 6 El Bouyousfi, Dania 0 0.0
5 W 0 4 Reynders, Lukas 0 3.0
M 551 Groep 5 Heerlen 3.5 309 - 11.50 7.75
3 3
Schrauwen, Noah
  3 Schrauwen, Noah 0 3.0
1 W 0 2 Benders, Jasper 551 3.5
2 Z 1 4 Reynders, Lukas 0 3.0
3 W 1 6 El Bouyousfi, Dania 0 0.0
4 W 0 1 Klingeleers, Giel 0 4.0
5 Z 1 5 Ekatpure, Aaran 0 1.5
M 0 Groep 5 Bernard Lievegoed School Maastricht 3.0 190 1.0 12.00 4.50
4 4
Reynders, Lukas
  4 Reynders, Lukas 0 3.0
1 W 1 6 El Bouyousfi, Dania 0 0.0
2 W 0 3 Schrauwen, Noah 0 3.0
3 Z 0 1 Klingeleers, Giel 0 4.0
4 W 1 5 Ekatpure, Aaran 0 1.5
5 Z 1 2 Benders, Jasper 551 3.5
M 0 Groep 5 Bilzen 3.0 190 0.0 12.00 5.00
5 5
Ekatpure, Aaran
  5 Ekatpure, Aaran 0 1.5
1 Z 0 1 Klingeleers, Giel 0 4.0
2 Z 1 6 El Bouyousfi, Dania 0 0.0
3 W ½ 2 Benders, Jasper 551 3.5
4 Z 0 4 Reynders, Lukas 0 3.0
5 W 0 3 Schrauwen, Noah 0 3.0
M 0 Groep 5 SLim Hasselt 1.5 -31 - 13.50 1.75
6 6
El Bouyousfi, Dania
  6 El Bouyousfi, Dania 0 0.0
1 Z 0 4 Reynders, Lukas 0 3.0
2 W 0 5 Ekatpure, Aaran 0 1.5
3 Z 0 3 Schrauwen, Noah 0 3.0
4 W 0 2 Benders, Jasper 551 3.5
5 Z 0 1 Klingeleers, Giel 0 4.0
F 0 Groep 5 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 0.0 -567 - 15.00 0.00
Categorie: Groep 6
Nr. Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Cat Clubnaam PtnTot. Perf OR Buch SB
1 1
Herrygers, Jack
  1 Herrygers, Jack 0 5.0
1 W 1 5 Kremer, Jamelo 0 2.0
2 Z 1 2 Von Bracht, Luk 0 2.5
3 W 1 3 Claes, Staf 0 2.5
4 W 1 4 Heurckmans, Dries 0 2.0
5 Z 1 6 Gielen, Lex 0 1.0
M 0 Groep 6 Bilzen 5.0 800 - 10.00 10.00
2 2
Von Bracht, Luk
  2 Von Bracht, Luk 0 2.5
1 W 1 3 Claes, Staf 0 2.5
2 W 0 1 Herrygers, Jack 0 5.0
3 Z 0 4 Heurckmans, Dries 0 2.0
4 W 1 6 Gielen, Lex 0 1.0
5 Z ½ 5 Kremer, Jamelo 0 2.0
M 0 Groep 6 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 2.5 7 1.0 12.50 4.50
3 3
Claes, Staf
  3 Claes, Staf 0 2.5
1 Z 0 2 Von Bracht, Luk 0 2.5
2 W 1 6 Gielen, Lex 0 1.0
3 Z 0 1 Herrygers, Jack 0 5.0
4 W ½ 5 Kremer, Jamelo 0 2.0
5 Z 1 4 Heurckmans, Dries 0 2.0
M 0 Groep 6 SLim Hasselt 2.5 7 0.0 12.50 4.00
4 4
Heurckmans, Dries
  4 Heurckmans, Dries 0 2.0
1 W 0 6 Gielen, Lex 0 1.0
2 Z 1 5 Kremer, Jamelo 0 2.0
3 W 1 2 Von Bracht, Luk 0 2.5
4 Z 0 1 Herrygers, Jack 0 5.0
5 W 0 3 Claes, Staf 0 2.5
M 0 Groep 6 Houthalen-Oost 2.0 -65 1.0 13.00 4.50
5 5
Kremer, Jamelo
  5 Kremer, Jamelo 0 2.0
1 Z 0 1 Herrygers, Jack 0 5.0
2 W 0 4 Heurckmans, Dries 0 2.0
3 Z 1 6 Gielen, Lex 0 1.0
4 Z ½ 3 Claes, Staf 0 2.5
5 W ½ 2 Von Bracht, Luk 0 2.5
M 0 Groep 6 Heerlen 2.0 -65 0.0 13.00 3.50
6 6
Gielen, Lex
  6 Gielen, Lex 0 1.0
1 Z 1 4 Heurckmans, Dries 0 2.0
2 Z 0 3 Claes, Staf 0 2.5
3 W 0 5 Kremer, Jamelo 0 2.0
4 Z 0 2 Von Bracht, Luk 0 2.5
5 W 0 1 Herrygers, Jack 0 5.0
M 0 Groep 6 SLim Hasselt 1.0 -230 - 14.00 2.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (21/01/2024) Uitslagen
Categorie Groep 1
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jones, Addison 0.0 (610) 0-1 Cobben, Leoni 0.0 (669)
2 Zumach Morales, Emilio 0.0 (0) 0-1 Ayyappan, Arjun 0.0 (563)
3 Peulen, Nico 0.0 (0) 1-0 Gabriels, Siebe 0.0 (0)

Categorie Groep 2
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Verstappen, Finn 0.0 (0) 0-1 Ruwette, Niklas 0.0 (0)
5 Jamers, Finn 0.0 (0) 1-0 Urlings, Lena 0.0 (0)
6 Zumach Morales, Felipe 0.0 (0) 1-0 Kistner, Robin 0.0 (0)

Categorie Groep 3
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
7 Zakarian, Tigran 0.0 (573) 1-0 Caliskan, Gulay 0.0 (285)
8 Cieckiewicz, Filip 0.0 (0) 0-1 Wegmann, Gabriel 0.0 (0)
9 Ritzen, Torben 0.0 (0) ½-½ Cobben, Olivia 0.0 (693)

Categorie Groep 4
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
10 Schmitz, Johannes 0.0 (0) 0-1 Asanian, Edgar 0.0 (401)
11 Peters, Tyler 0.0 (0) 1-0 Jentjens, Willemijn 0.0 (0)
12 Caliskan, Guray 0.0 (370) 1-0 Sandstra, Leo 0.0 (387)

Categorie Groep 5
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
13 Reynders, Lukas 0.0 (0) 1-0 El Bouyousfi, Dania 0.0 (0)
14 Schrauwen, Noah 0.0 (0) 0-1 Benders, Jasper 0.0 (551)
15 Klingeleers, Giel 0.0 (0) 1-0 Ekatpure, Aaran 0.0 (0)

Categorie Groep 6
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
16 Von Bracht, Luk 0.0 (0) 1-0 Claes, Staf 0.0 (0)
17 Herrygers, Jack 0.0 (0) 1-0 Kremer, Jamelo 0.0 (0)
18 Heurckmans, Dries 0.0 (0) 0-1 Gielen, Lex 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (21/01/2024) Uitslagen
Categorie Groep 1
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Cobben, Leoni 1.0 (669) 1-0 Gabriels, Siebe 0.0 (0)
2 Ayyappan, Arjun 1.0 (563) 1-0 Peulen, Nico 1.0 (0)
3 Jones, Addison 0.0 (610) 1-0 Zumach Morales, Emilio 0.0 (0)

Categorie Groep 2
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Ruwette, Niklas 1.0 (0) 1-0 Kistner, Robin 0.0 (0)
5 Urlings, Lena 0.0 (0) 0-1 Zumach Morales, Felipe 1.0 (0)
6 Verstappen, Finn 0.0 (0) ½-½ Jamers, Finn 1.0 (0)

Categorie Groep 3
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
7 Caliskan, Gulay 0.0 (285) 0-1 Cobben, Olivia 0.5 (693)
8 Wegmann, Gabriel 1.0 (0) 1-0 Ritzen, Torben 0.5 (0)
9 Zakarian, Tigran 1.0 (573) 0-1 Cieckiewicz, Filip 0.0 (0)

Categorie Groep 4
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
10 Asanian, Edgar 1.0 (401) 1-0 Sandstra, Leo 0.0 (387)
11 Jentjens, Willemijn 0.0 (0) 0-1 Caliskan, Guray 1.0 (370)
12 Schmitz, Johannes 0.0 (0) 0-1 Peters, Tyler 1.0 (0)

Categorie Groep 5
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
13 El Bouyousfi, Dania 0.0 (0) 0-1 Ekatpure, Aaran 0.0 (0)
14 Benders, Jasper 1.0 (551) 1-0 Klingeleers, Giel 1.0 (0)
15 Reynders, Lukas 1.0 (0) 0-1 Schrauwen, Noah 0.0 (0)

Categorie Groep 6
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
16 Claes, Staf 0.0 (0) 1-0 Gielen, Lex 1.0 (0)
17 Kremer, Jamelo 0.0 (0) 0-1 Heurckmans, Dries 0.0 (0)
18 Von Bracht, Luk 1.0 (0) 0-1 Herrygers, Jack 1.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (21/01/2024) Uitslagen
Categorie Groep 1
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Zumach Morales, Emilio 0.0 (0) 0-1 Cobben, Leoni 2.0 (669)
2 Peulen, Nico 1.0 (0) 0-1 Jones, Addison 1.0 (610)
3 Gabriels, Siebe 0.0 (0) 1-0 Ayyappan, Arjun 2.0 (563)

Categorie Groep 2
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Jamers, Finn 1.5 (0) 0-1 Ruwette, Niklas 2.0 (0)
5 Zumach Morales, Felipe 2.0 (0) 1-0 Verstappen, Finn 0.5 (0)
6 Kistner, Robin 0.0 (0) 1-0 Urlings, Lena 0.0 (0)

Categorie Groep 3
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
7 Cieckiewicz, Filip 1.0 (0) 0-1 Caliskan, Gulay 0.0 (285)
8 Ritzen, Torben 0.5 (0) 1-0 Zakarian, Tigran 1.0 (573)
9 Cobben, Olivia 1.5 (693) 1-0 Wegmann, Gabriel 2.0 (0)

Categorie Groep 4
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
10 Peters, Tyler 2.0 (0) 0-1 Asanian, Edgar 2.0 (401)
11 Caliskan, Guray 2.0 (370) 0-1 Schmitz, Johannes 0.0 (0)
12 Sandstra, Leo 0.0 (387) ½-½ Jentjens, Willemijn 0.0 (0)

Categorie Groep 5
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
13 Schrauwen, Noah 1.0 (0) 1-0 El Bouyousfi, Dania 0.0 (0)
14 Klingeleers, Giel 1.0 (0) 1-0 Reynders, Lukas 1.0 (0)
15 Ekatpure, Aaran 1.0 (0) ½-½ Benders, Jasper 2.0 (551)

Categorie Groep 6
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
16 Herrygers, Jack 2.0 (0) 1-0 Claes, Staf 1.0 (0)
17 Heurckmans, Dries 1.0 (0) 1-0 Von Bracht, Luk 1.0 (0)
18 Gielen, Lex 1.0 (0) 0-1 Kremer, Jamelo 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (21/01/2024) Uitslagen
Categorie Groep 1
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Cobben, Leoni 3.0 (669) 1-0 Ayyappan, Arjun 2.0 (563)
2 Jones, Addison 2.0 (610) 1-0 Gabriels, Siebe 1.0 (0)
3 Zumach Morales, Emilio 0.0 (0) 1-0 Peulen, Nico 1.0 (0)

Categorie Groep 2
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Ruwette, Niklas 3.0 (0) 1-0 Urlings, Lena 0.0 (0)
5 Verstappen, Finn 0.5 (0) 0-1 Kistner, Robin 1.0 (0)
6 Jamers, Finn 1.5 (0) 0-1 Zumach Morales, Felipe 3.0 (0)

Categorie Groep 3
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
7 Caliskan, Gulay 1.0 (285) 0-1 Wegmann, Gabriel 2.0 (0)
8 Zakarian, Tigran 1.0 (573) 0-1 Cobben, Olivia 2.5 (693)
9 Cieckiewicz, Filip 1.0 (0) ½-½ Ritzen, Torben 1.5 (0)

Categorie Groep 4
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
10 Asanian, Edgar 3.0 (401) 1-0 Jentjens, Willemijn 0.5 (0)
11 Schmitz, Johannes 1.0 (0) 1-0 Sandstra, Leo 0.5 (387)
12 Peters, Tyler 2.0 (0) 0-1 Caliskan, Guray 2.0 (370)

Categorie Groep 5
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
13 El Bouyousfi, Dania 0.0 (0) 0-1 Benders, Jasper 2.5 (551)
14 Reynders, Lukas 1.0 (0) 1-0 Ekatpure, Aaran 1.5 (0)
15 Schrauwen, Noah 2.0 (0) 0-1 Klingeleers, Giel 2.0 (0)

Categorie Groep 6
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
16 Claes, Staf 1.0 (0) ½-½ Kremer, Jamelo 1.0 (0)
17 Von Bracht, Luk 1.0 (0) 1-0 Gielen, Lex 1.0 (0)
18 Herrygers, Jack 3.0 (0) 1-0 Heurckmans, Dries 2.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (21/01/2024) Uitslagen
Categorie Groep 1
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Peulen, Nico 1.0 (0) 1-0 Cobben, Leoni 4.0 (669)
2 Gabriels, Siebe 1.0 (0) 1-0 Zumach Morales, Emilio 1.0 (0)
3 Ayyappan, Arjun 2.0 (563) 1-0 Jones, Addison 3.0 (610)

Categorie Groep 2
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Zumach Morales, Felipe 4.0 (0) ½-½ Ruwette, Niklas 4.0 (0)
5 Kistner, Robin 2.0 (0) 1-0 Jamers, Finn 1.5 (0)
6 Urlings, Lena 0.0 (0) 1-0 Verstappen, Finn 0.5 (0)

Categorie Groep 3
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
7 Ritzen, Torben 2.0 (0) 0-1 Caliskan, Gulay 1.0 (285)
8 Cobben, Olivia 3.5 (693) 1-0 Cieckiewicz, Filip 1.5 (0)
9 Wegmann, Gabriel 3.0 (0) 1-0 Zakarian, Tigran 1.0 (573)

Categorie Groep 4
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
10 Caliskan, Guray 3.0 (370) ½-½ Asanian, Edgar 4.0 (401)
11 Sandstra, Leo 0.5 (387) 0-1 Peters, Tyler 2.0 (0)
12 Jentjens, Willemijn 0.5 (0) 0-1 Schmitz, Johannes 2.0 (0)

Categorie Groep 5
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
13 Klingeleers, Giel 3.0 (0) 1-0 El Bouyousfi, Dania 0.0 (0)
14 Ekatpure, Aaran 1.5 (0) 0-1 Schrauwen, Noah 2.0 (0)
15 Benders, Jasper 3.5 (551) 0-1 Reynders, Lukas 2.0 (0)

Categorie Groep 6
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
16 Heurckmans, Dries 2.0 (0) 0-1 Claes, Staf 1.5 (0)
17 Gielen, Lex 1.0 (0) 0-1 Herrygers, Jack 4.0 (0)
18 Kremer, Jamelo 1.5 (0) ½-½ Von Bracht, Luk 2.0 (0)
Begin van de pagina
Categorie Groep 1 Euregio-Cup Bilzen Groepen 1-6
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 Ptn. OR Buch SB 1/2 Punten
Cobben, Leoni 669 647 1   1 1 1 0 1 4.0 - 11.00 9.00
               
Jones, Addison 610 452 2 0   0 1 1 1 3.0 0.0 12.00 5.00
           
Ayyappan, Arjun 563 434 3 0 1   0 1 1 3.0 1.0 12.00 6.00
           
Gabriels, Siebe 0 303 4 0 0 1   0 1 2.0 0.0 13.00 4.00
       
Peulen, Nico 0 303 5 1 0 0 1   0 2.0 1.0 13.00 6.00
       
Zumach Morales, Emilio 0 138 6 0 0 0 0 1   1.0 - 14.00 2.00
   
Categorie Groep 2 Euregio-Cup Bilzen Groepen 1-6
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 Ptn. OR Buch SB 1/2 Punten
Jamers, Finn 0 -141 1   ½ 0 0 0 1 1.5 - 13.50 1.25
     
Verstappen, Finn 0 -351 2 ½   0 0 0 0 0.5 - 14.50 0.75
 
Zumach Morales, Felipe 0 383 3 1 1   ½ 1 1 4.5 0.5 10.50 8.25
                 
Ruwette, Niklas 0 383 4 1 1 ½   1 1 4.5 0.5 10.50 8.25
                 
Kistner, Robin 0 80 5 1 1 0 0   1 3.0 - 12.00 3.00
           
Urlings, Lena 0 -230 6 0 1 0 0 0   1.0 - 14.00 0.50
   
Categorie Groep 3 Euregio-Cup Bilzen Groepen 1-6
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 Ptn. OR Buch SB 1/2 Punten
Cobben, Olivia 693 732 1   1 1 ½ 1 1 4.5 - 10.50 9.50
                 
Zakarian, Tigran 573 69 2 0   1 0 0 0 1.0 - 14.00 2.00
   
Caliskan, Gulay 285 187 3 0 0   1 0 1 2.0 1.0 13.00 3.50
       
Ritzen, Torben 0 245 4 ½ 1 0   0 ½ 2.0 0.0 13.00 4.00
       
Wegmann, Gabriel 0 561 5 0 1 1 1   1 4.0 - 11.00 6.50
               
Cieckiewicz, Filip 0 169 6 0 1 0 ½ 0   1.5 - 13.50 2.00
     
Categorie Groep 4 Euregio-Cup Bilzen Groepen 1-6
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 Ptn. OR Buch SB 1/2 Punten
Asanian, Edgar 401 535 1   1 ½ 1 1 1 4.5 - 10.50 8.75
                 
Sandstra, Leo 387 -197 2 0   0 0 ½ 0 0.5 0.5 14.50 0.25
 
Caliskan, Guray 370 316 3 ½ 1   0 1 1 3.5 - 11.50 6.25
             
Schmitz, Johannes 0 312 4 0 1 1   1 0 3.0 0.0 12.00 4.50
           
Jentjens, Willemijn 0 -119 5 0 ½ 0 0   0 0.5 0.5 14.50 0.25
 
Peters, Tyler 0 312 6 0 1 0 1 1   3.0 1.0 12.00 4.00
           
Categorie Groep 5 Euregio-Cup Bilzen Groepen 1-6
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 Ptn. OR Buch SB 1/2 Punten
Benders, Jasper 551 309 1   1 ½ 1 1 0 3.5 - 11.50 7.75
             
Schrauwen, Noah 0 190 2 0   1 1 0 1 3.0 1.0 12.00 4.50
           
Ekatpure, Aaran 0 -31 3 ½ 0   1 0 0 1.5 - 13.50 1.75
     
El Bouyousfi, Dania 0 -567 4 0 0 0   0 0 0.0 - 15.00 0.00
Klingeleers, Giel 0 361 5 0 1 1 1   1 4.0 - 11.00 7.50
               
Reynders, Lukas 0 190 6 1 0 1 1 0   3.0 0.0 12.00 5.00
           
Categorie Groep 6 Euregio-Cup Bilzen Groepen 1-6
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 Ptn. OR Buch SB 1/2 Punten
Gielen, Lex 0 -230 1   0 0 0 0 1 1.0 - 14.00 2.00
   
Von Bracht, Luk 0 7 2 1   0 ½ 1 0 2.5 1.0 12.50 4.50
         
Herrygers, Jack 0 800 3 1 1   1 1 1 5.0 - 10.00 10.00
                   
Kremer, Jamelo 0 -65 4 1 ½ 0   ½ 0 2.0 0.0 13.00 3.50
       
Claes, Staf 0 7 5 1 0 0 ½   1 2.5 0.0 12.50 4.00
         
Heurckmans, Dries 0 -65 6 0 1 0 1 0   2.0 1.0 13.00 4.50
       

Cobben, Leoni (Rank: 1)

Rangschikking1
GeslachtF
Stamnr.0
N-Elo669
Landned  (ned)
Club(1977) Op zijn plaats Maastricht
CategorieGroep 1

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Jones, Addison NED 610 3.0 Z - 1 1.0 0.58 +0.42
2 1      Gabriels, Siebe BEL 0 2.0 W - 1 2.0 0.92 +0.08
3 1      Zumach Morales, Emilio NED 0 1.0 Z - 1 3.0 0.92 +0.08
4 1      Ayyappan, Arjun NED 563 3.0 W - 1 4.0 0.64 +0.36
5 1      Peulen, Nico BEL 0 2.0 Z - 0 4.0 0.92 -0.92
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0586 11.0 Totaal 4.0 3.98 +0.02
Begin van de pagina

Ayyappan, Arjun (Rank: 3)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo563
Landned  (ned)
Club(1921) Maastricht
CategorieGroep 1

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 2      Zumach Morales, Emilio NED 0 1.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 2      Peulen, Nico BEL 0 2.0 W - 1 2.0 0.92 +0.08
3 3      Gabriels, Siebe BEL 0 2.0 Z - 0 2.0 0.92 -0.92
4 1      Cobben, Leoni NED 669 4.0 Z - 0 2.0 0.36 -0.36
5 3      Jones, Addison NED 610 3.0 W - 1 3.0 0.43 +0.57
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0639 12.0 Totaal 3.0 3.55 -0.55
Begin van de pagina

Jones, Addison (Rank: 2)

Rangschikking3
GeslachtF
Stamnr.0
N-Elo610
Landned  (ned)
Club(1977) Op zijn plaats Maastricht
CategorieGroep 1

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Cobben, Leoni NED 669 4.0 W - 0 0.0 0.42 -0.42
2 3      Zumach Morales, Emilio NED 0 1.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
3 2      Peulen, Nico BEL 0 2.0 Z - 1 2.0 0.92 +0.08
4 2      Gabriels, Siebe BEL 0 2.0 W - 1 3.0 0.92 +0.08
5 3      Ayyappan, Arjun NED 563 3.0 Z - 0 3.0 0.57 -0.57
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0616 12.0 Totaal 3.0 3.75 -0.75
Begin van de pagina

Peulen, Nico (Rank: 5)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(703) Eisden
CategorieGroep 1

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      Gabriels, Siebe BEL 0 2.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 2      Ayyappan, Arjun NED 563 3.0 Z - 0 1.0 0.08 -0.08
3 2      Jones, Addison NED 610 3.0 W - 0 1.0 0.08 -0.08
4 3      Zumach Morales, Emilio NED 0 1.0 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
5 1      Cobben, Leoni NED 669 4.0 W - 1 2.0 0.08 +0.92
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0614 13.0 Totaal 2.0 1.24 +0.76
Begin van de pagina

Gabriels, Siebe (Rank: 4)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(741) Bilzen
CategorieGroep 1

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      Peulen, Nico BEL 0 2.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 1      Cobben, Leoni NED 669 4.0 Z - 0 0.0 0.08 -0.08
3 3      Ayyappan, Arjun NED 563 3.0 W - 1 1.0 0.08 +0.92
4 2      Jones, Addison NED 610 3.0 Z - 0 1.0 0.08 -0.08
5 2      Zumach Morales, Emilio NED 0 1.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0614 13.0 Totaal 2.0 1.24 +0.76
Begin van de pagina

Zumach Morales, Emilio (Rank: 6)

Rangschikking6
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landned  (ned)
Club(1964) Bernard Lievegoed School Maastricht
CategorieGroep 1

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 2      Ayyappan, Arjun NED 563 3.0 W - 0 0.0 0.08 -0.08
2 3      Jones, Addison NED 610 3.0 Z - 0 0.0 0.08 -0.08
3 1      Cobben, Leoni NED 669 4.0 W - 0 0.0 0.08 -0.08
4 3      Peulen, Nico BEL 0 2.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
5 2      Gabriels, Siebe BEL 0 2.0 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0614 14.0 Totaal 1.0 1.24 -0.24
Begin van de pagina

Zumach Morales, Felipe (Rank: 3)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landned  (ned)
Club(1964) Bernard Lievegoed School Maastricht
CategorieGroep 2

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 6      Kistner, Robin GER 0 3.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 5      Urlings, Lena NED 0 1.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
3 5      Verstappen, Finn BEL 0 0.5 W - 1 3.0 0.50 +0.50
4 6      Jamers, Finn BEL 0 1.5 Z - 1 4.0 0.50 +0.50
5 4      Ruwette, Niklas GER 0 4.5 W - ½ 4.5 0.50 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 10.5 Totaal 4.5 2.50 +2.00
Begin van de pagina

Ruwette, Niklas (Rank: 4)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landger  (ger)
Club(66124) Schachfreunde Brand 1981 e. V.
CategorieGroep 2

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Verstappen, Finn BEL 0 0.5 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 4      Kistner, Robin GER 0 3.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
3 4      Jamers, Finn BEL 0 1.5 Z - 1 3.0 0.50 +0.50
4 4      Urlings, Lena NED 0 1.0 W - 1 4.0 0.50 +0.50
5 4      Zumach Morales, Felipe NED 0 4.5 Z - ½ 4.5 0.50 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 10.5 Totaal 4.5 2.50 +2.00
Begin van de pagina

Kistner, Robin (Rank: 5)

Rangschikking3
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landger  (ger)
Club(66107) DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V.
CategorieGroep 2

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 6      Zumach Morales, Felipe NED 0 4.5 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 4      Ruwette, Niklas GER 0 4.5 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
3 6      Urlings, Lena NED 0 1.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
4 5      Verstappen, Finn BEL 0 0.5 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
5 5      Jamers, Finn BEL 0 1.5 W - 1 3.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 12.0 Totaal 3.0 2.50 +0.50
Begin van de pagina

Jamers, Finn (Rank: 1)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(759) SLim Hasselt
CategorieGroep 2

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 5      Urlings, Lena NED 0 1.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 6      Verstappen, Finn BEL 0 0.5 Z - ½ 1.5 0.50 +0.00
3 4      Ruwette, Niklas GER 0 4.5 W - 0 1.5 0.50 -0.50
4 6      Zumach Morales, Felipe NED 0 4.5 W - 0 1.5 0.50 -0.50
5 5      Kistner, Robin GER 0 3.0 Z - 0 1.5 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 13.5 Totaal 1.5 2.50 -1.00
Begin van de pagina

Urlings, Lena (Rank: 6)

Rangschikking5
GeslachtF
Stamnr.0
N-Elo0
Landned  (ned)
Club(1921) Maastricht
CategorieGroep 2

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 5      Jamers, Finn BEL 0 1.5 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 5      Zumach Morales, Felipe NED 0 4.5 W - 0 0.0 0.50 -0.50
3 6      Kistner, Robin GER 0 3.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
4 4      Ruwette, Niklas GER 0 4.5 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
5 6      Verstappen, Finn BEL 0 0.5 W - 1 1.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 14.0 Totaal 1.0 2.50 -1.50
Begin van de pagina

Verstappen, Finn (Rank: 2)

Rangschikking6
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(703) Eisden
CategorieGroep 2

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Ruwette, Niklas GER 0 4.5 W - 0 0.0 0.50 -0.50
2 6      Jamers, Finn BEL 0 1.5 W - ½ 0.5 0.50 +0.00
3 5      Zumach Morales, Felipe NED 0 4.5 Z - 0 0.5 0.50 -0.50
4 5      Kistner, Robin GER 0 3.0 W - 0 0.5 0.50 -0.50
5 6      Urlings, Lena NED 0 1.0 Z - 0 0.5 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 14.5 Totaal 0.5 2.50 -2.00
Begin van de pagina

Cobben, Olivia (Rank: 1)

Rangschikking1
GeslachtF
Stamnr.0
N-Elo693
Landned  (ned)
Club(1977) Op zijn plaats Maastricht
CategorieGroep 3

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 9      Ritzen, Torben NED 0 2.0 Z - ½ 0.5 0.92 -0.42
2 7      Caliskan, Gulay NED 285 2.0 Z - 1 1.5 0.92 +0.08
3 9      Wegmann, Gabriel GER 0 4.0 W - 1 2.5 0.92 +0.08
4 8      Zakarian, Tigran NED 573 1.0 Z - 1 3.5 0.66 +0.34
5 8      Cieckiewicz, Filip BEL 0 1.5 W - 1 4.5 0.92 +0.08
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0429 10.5 Totaal 4.5 4.34 +0.16
Begin van de pagina

Wegmann, Gabriel (Rank: 5)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landger  (ger)
Club(66109) SV 1949 Herzogenrath
CategorieGroep 3

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 8      Cieckiewicz, Filip BEL 0 1.5 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 8      Ritzen, Torben NED 0 2.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
3 9      Cobben, Olivia NED 693 4.5 Z - 0 2.0 0.08 -0.08
4 7      Caliskan, Gulay NED 285 2.0 Z - 1 3.0 0.16 +0.84
5 9      Zakarian, Tigran NED 573 1.0 W - 1 4.0 0.08 +0.92
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0517 11.0 Totaal 4.0 1.32 +2.68
Begin van de pagina

Caliskan, Gulay (Rank: 3)

Rangschikking3
GeslachtF
Stamnr.0
N-Elo285
Landned  (ned)
Club(1910) Heerlen
CategorieGroep 3

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 7      Zakarian, Tigran NED 573 1.0 Z - 0 0.0 0.16 -0.16
2 7      Cobben, Olivia NED 693 4.5 W - 0 0.0 0.08 -0.08
3 7      Cieckiewicz, Filip BEL 0 1.5 Z - 1 1.0 0.84 +0.16
4 7      Wegmann, Gabriel GER 0 4.0 W - 0 1.0 0.84 -0.84
5 7      Ritzen, Torben NED 0 2.0 Z - 1 2.0 0.84 +0.16
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0633 13.0 Totaal 2.0 2.76 -0.76
Begin van de pagina

Ritzen, Torben (Rank: 4)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landned  (ned)
Club(1964) Bernard Lievegoed School Maastricht
CategorieGroep 3

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 9      Cobben, Olivia NED 693 4.5 W - ½ 0.5 0.08 +0.42
2 8      Wegmann, Gabriel GER 0 4.0 Z - 0 0.5 0.50 -0.50
3 8      Zakarian, Tigran NED 573 1.0 W - 1 1.5 0.08 +0.92
4 9      Cieckiewicz, Filip BEL 0 1.5 Z - ½ 2.0 0.50 +0.00
5 7      Caliskan, Gulay NED 285 2.0 W - 0 2.0 0.16 -0.16
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0517 13.0 Totaal 2.0 1.32 +0.68
Begin van de pagina

Cieckiewicz, Filip (Rank: 6)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(741) Bilzen
CategorieGroep 3

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 8      Wegmann, Gabriel GER 0 4.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
2 9      Zakarian, Tigran NED 573 1.0 Z - 1 1.0 0.08 +0.92
3 7      Caliskan, Gulay NED 285 2.0 W - 0 1.0 0.16 -0.16
4 9      Ritzen, Torben NED 0 2.0 W - ½ 1.5 0.50 +0.00
5 8      Cobben, Olivia NED 693 4.5 Z - 0 1.5 0.08 -0.08
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0517 13.5 Totaal 1.5 1.32 +0.18
Begin van de pagina

Zakarian, Tigran (Rank: 2)

Rangschikking6
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo573
Landned  (ned)
Club(1910) Heerlen
CategorieGroep 3

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 7      Caliskan, Gulay NED 285 2.0 W - 1 1.0 0.84 +0.16
2 9      Cieckiewicz, Filip BEL 0 1.5 W - 0 1.0 0.92 -0.92
3 8      Ritzen, Torben NED 0 2.0 Z - 0 1.0 0.92 -0.92
4 8      Cobben, Olivia NED 693 4.5 W - 0 1.0 0.34 -0.34
5 9      Wegmann, Gabriel GER 0 4.0 Z - 0 1.0 0.92 -0.92
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0489 14.0 Totaal 1.0 3.94 -2.94
Begin van de pagina

Asanian, Edgar (Rank: 1)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo401
Landned  (ned)
Club(1910) Heerlen
CategorieGroep 4

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 10      Schmitz, Johannes GER 0 3.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 10      Sandstra, Leo NED 387 0.5 W - 1 2.0 0.52 +0.48
3 10      Peters, Tyler NED 0 3.0 Z - 1 3.0 0.92 +0.08
4 10      Jentjens, Willemijn NED 0 0.5 W - 1 4.0 0.92 +0.08
5 10      Caliskan, Guray NED 370 3.5 Z - ½ 4.5 0.54 -0.04
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0378 10.5 Totaal 4.5 3.82 +0.68
Begin van de pagina

Caliskan, Guray (Rank: 3)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo370
Landned  (ned)
Club(1910) Heerlen
CategorieGroep 4

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 12      Sandstra, Leo NED 387 0.5 W - 1 1.0 0.48 +0.52
2 11      Jentjens, Willemijn NED 0 0.5 Z - 1 2.0 0.90 +0.10
3 11      Schmitz, Johannes GER 0 3.0 W - 0 2.0 0.90 -0.90
4 12      Peters, Tyler NED 0 3.0 Z - 1 3.0 0.90 +0.10
5 10      Asanian, Edgar NED 401 4.5 W - ½ 3.5 0.46 +0.04
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0394 11.5 Totaal 3.5 3.64 -0.14
Begin van de pagina

Peters, Tyler (Rank: 6)

Rangschikking3
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landned  (ned)
Club(1910) Heerlen
CategorieGroep 4

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 11      Jentjens, Willemijn NED 0 0.5 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 12      Schmitz, Johannes GER 0 3.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
3 10      Asanian, Edgar NED 401 4.5 W - 0 2.0 0.08 -0.08
4 12      Caliskan, Guray NED 370 3.5 W - 0 2.0 0.10 -0.10
5 11      Sandstra, Leo NED 387 0.5 Z - 1 3.0 0.09 +0.91
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0386 12.0 Totaal 3.0 1.27 +1.73
Begin van de pagina

Schmitz, Johannes (Rank: 4)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landger  (ger)
Club(66107) DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V.
CategorieGroep 4

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 10      Asanian, Edgar NED 401 4.5 W - 0 0.0 0.08 -0.08
2 12      Peters, Tyler NED 0 3.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
3 11      Caliskan, Guray NED 370 3.5 Z - 1 1.0 0.10 +0.90
4 11      Sandstra, Leo NED 387 0.5 W - 1 2.0 0.09 +0.91
5 12      Jentjens, Willemijn NED 0 0.5 Z - 1 3.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0386 12.0 Totaal 3.0 1.27 +1.73
Begin van de pagina

Sandstra, Leo (Rank: 2)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo387
Landned  (ned)
Club(1921) Maastricht
CategorieGroep 4

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 12      Caliskan, Guray NED 370 3.5 Z - 0 0.0 0.52 -0.52
2 10      Asanian, Edgar NED 401 4.5 Z - 0 0.0 0.48 -0.48
3 12      Jentjens, Willemijn NED 0 0.5 W - ½ 0.5 0.91 -0.41
4 11      Schmitz, Johannes GER 0 3.0 Z - 0 0.5 0.91 -0.91
5 11      Peters, Tyler NED 0 3.0 W - 0 0.5 0.91 -0.91
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0385 14.5 Totaal 0.5 3.73 -3.23
Begin van de pagina

Jentjens, Willemijn (Rank: 5)

Rangschikking6
GeslachtF
Stamnr.0
N-Elo0
Landned  (ned)
Club(1964) Bernard Lievegoed School Maastricht
CategorieGroep 4

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 11      Peters, Tyler NED 0 3.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 11      Caliskan, Guray NED 370 3.5 W - 0 0.0 0.10 -0.10
3 12      Sandstra, Leo NED 387 0.5 Z - ½ 0.5 0.09 +0.41
4 10      Asanian, Edgar NED 401 4.5 Z - 0 0.5 0.08 -0.08
5 12      Schmitz, Johannes GER 0 3.0 W - 0 0.5 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0386 14.5 Totaal 0.5 1.27 -0.77
Begin van de pagina

Klingeleers, Giel (Rank: 5)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(741) Bilzen
CategorieGroep 5

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 15      Ekatpure, Aaran BEL 0 1.5 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 14      Benders, Jasper NED 551 3.5 Z - 0 1.0 0.08 -0.08
3 14      Reynders, Lukas BEL 0 3.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
4 15      Schrauwen, Noah NED 0 3.0 Z - 1 3.0 0.50 +0.50
5 13      El Bouyousfi, Dania GER 0 0.0 W - 1 4.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0551 11.0 Totaal 4.0 2.08 +1.92
Begin van de pagina

Benders, Jasper (Rank: 1)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo551
Landned  (ned)
Club(1910) Heerlen
CategorieGroep 5

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 14      Schrauwen, Noah NED 0 3.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 14      Klingeleers, Giel BEL 0 4.0 W - 1 2.0 0.92 +0.08
3 15      Ekatpure, Aaran BEL 0 1.5 Z - ½ 2.5 0.92 -0.42
4 13      El Bouyousfi, Dania GER 0 0.0 Z - 1 3.5 0.92 +0.08
5 15      Reynders, Lukas BEL 0 3.0 W - 0 3.5 0.92 -0.92
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 11.5 Totaal 3.5 4.60 -1.10
Begin van de pagina

Schrauwen, Noah (Rank: 2)

Rangschikking3
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landned  (ned)
Club(1964) Bernard Lievegoed School Maastricht
CategorieGroep 5

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 14      Benders, Jasper NED 551 3.5 W - 0 0.0 0.08 -0.08
2 15      Reynders, Lukas BEL 0 3.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
3 13      El Bouyousfi, Dania GER 0 0.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
4 15      Klingeleers, Giel BEL 0 4.0 W - 0 2.0 0.50 -0.50
5 14      Ekatpure, Aaran BEL 0 1.5 Z - 1 3.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0551 12.0 Totaal 3.0 2.08 +0.92
Begin van de pagina

Reynders, Lukas (Rank: 6)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(741) Bilzen
CategorieGroep 5

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 13      El Bouyousfi, Dania GER 0 0.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 15      Schrauwen, Noah NED 0 3.0 W - 0 1.0 0.50 -0.50
3 14      Klingeleers, Giel BEL 0 4.0 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
4 14      Ekatpure, Aaran BEL 0 1.5 W - 1 2.0 0.50 +0.50
5 15      Benders, Jasper NED 551 3.5 Z - 1 3.0 0.08 +0.92
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0551 12.0 Totaal 3.0 2.08 +0.92
Begin van de pagina

Ekatpure, Aaran (Rank: 3)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(759) SLim Hasselt
CategorieGroep 5

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 15      Klingeleers, Giel BEL 0 4.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 13      El Bouyousfi, Dania GER 0 0.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
3 15      Benders, Jasper NED 551 3.5 W - ½ 1.5 0.08 +0.42
4 14      Reynders, Lukas BEL 0 3.0 Z - 0 1.5 0.50 -0.50
5 14      Schrauwen, Noah NED 0 3.0 W - 0 1.5 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0551 13.5 Totaal 1.5 2.08 -0.58
Begin van de pagina

El Bouyousfi, Dania (Rank: 4)

Rangschikking6
GeslachtF
Stamnr.0
N-Elo0
Landger  (ger)
Club(66107) DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V.
CategorieGroep 5

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 13      Reynders, Lukas BEL 0 3.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 13      Ekatpure, Aaran BEL 0 1.5 W - 0 0.0 0.50 -0.50
3 13      Schrauwen, Noah NED 0 3.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
4 13      Benders, Jasper NED 551 3.5 W - 0 0.0 0.08 -0.08
5 13      Klingeleers, Giel BEL 0 4.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0551 15.0 Totaal 0.0 2.08 -2.08
Begin van de pagina

Herrygers, Jack (Rank: 3)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(741) Bilzen
CategorieGroep 6

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 17      Kremer, Jamelo NED 0 2.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 18      Von Bracht, Luk GER 0 2.5 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
3 16      Claes, Staf BEL 0 2.5 W - 1 3.0 0.50 +0.50
4 18      Heurckmans, Dries BEL 0 2.0 W - 1 4.0 0.50 +0.50
5 17      Gielen, Lex BEL 0 1.0 Z - 1 5.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 10.0 Totaal 5.0 2.50 +2.50
Begin van de pagina

Von Bracht, Luk (Rank: 2)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landger  (ger)
Club(66107) DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V.
CategorieGroep 6

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 16      Claes, Staf BEL 0 2.5 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 18      Herrygers, Jack BEL 0 5.0 W - 0 1.0 0.50 -0.50
3 17      Heurckmans, Dries BEL 0 2.0 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
4 17      Gielen, Lex BEL 0 1.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
5 18      Kremer, Jamelo NED 0 2.0 Z - ½ 2.5 0.50 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 12.5 Totaal 2.5 2.50 +0.00
Begin van de pagina

Claes, Staf (Rank: 5)

Rangschikking3
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(759) SLim Hasselt
CategorieGroep 6

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 16      Von Bracht, Luk GER 0 2.5 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 16      Gielen, Lex BEL 0 1.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
3 16      Herrygers, Jack BEL 0 5.0 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
4 16      Kremer, Jamelo NED 0 2.0 W - ½ 1.5 0.50 +0.00
5 16      Heurckmans, Dries BEL 0 2.0 Z - 1 2.5 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 12.5 Totaal 2.5 2.50 +0.00
Begin van de pagina

Heurckmans, Dries (Rank: 6)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(732) Houthalen-Oost
CategorieGroep 6

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 18      Gielen, Lex BEL 0 1.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
2 17      Kremer, Jamelo NED 0 2.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
3 17      Von Bracht, Luk GER 0 2.5 W - 1 2.0 0.50 +0.50
4 18      Herrygers, Jack BEL 0 5.0 Z - 0 2.0 0.50 -0.50
5 16      Claes, Staf BEL 0 2.5 W - 0 2.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 13.0 Totaal 2.0 2.50 -0.50
Begin van de pagina

Kremer, Jamelo (Rank: 4)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landned  (ned)
Club(1910) Heerlen
CategorieGroep 6

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 17      Herrygers, Jack BEL 0 5.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 17      Heurckmans, Dries BEL 0 2.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
3 18      Gielen, Lex BEL 0 1.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
4 16      Claes, Staf BEL 0 2.5 Z - ½ 1.5 0.50 +0.00
5 18      Von Bracht, Luk GER 0 2.5 W - ½ 2.0 0.50 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 13.0 Totaal 2.0 2.50 -0.50
Begin van de pagina

Gielen, Lex (Rank: 1)

Rangschikking6
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(759) SLim Hasselt
CategorieGroep 6

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 18      Heurckmans, Dries BEL 0 2.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 16      Claes, Staf BEL 0 2.5 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
3 18      Kremer, Jamelo NED 0 2.0 W - 0 1.0 0.50 -0.50
4 17      Von Bracht, Luk GER 0 2.5 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
5 17      Herrygers, Jack BEL 0 5.0 W - 0 1.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 14.0 Totaal 1.0 2.50 -1.50
Begin van de pagina

Amerikaans Rooster
Categorie : Groep 1
Nr. Naam Voornaam Rnk N-Elo Cat. Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 OR Buch SB
1 Cobben, Leoni 1 669 Groep 1 647 4.0 3 Z 1 5 W 1 6 Z 1 2 W 1 4 Z 0 - 11.00 9.00
2 Ayyappan, Arjun 3 563 Groep 1 434 3.0 6 Z 1 4 W 1 5 Z 0 1 Z 0 3 W 1 1.0 12.00 6.00
3 Jones, Addison 2 610 Groep 1 452 3.0 1 W 0 6 W 1 4 Z 1 5 W 1 2 Z 0 0.0 12.00 5.00
4 Peulen, Nico 5 0 Groep 1 303 2.0 5 W 1 2 Z 0 3 W 0 6 Z 0 1 W 1 1.0 13.00 6.00
5 Gabriels, Siebe 4 0 Groep 1 303 2.0 4 Z 0 1 Z 0 2 W 1 3 Z 0 6 W 1 0.0 13.00 4.00
6 Zumach Morales, Emilio 6 0 Groep 1 138 1.0 2 W 0 3 Z 0 1 W 0 4 W 1 5 Z 0 - 14.00 2.00
Categorie : Groep 2
Nr. Naam Voornaam Rnk N-Elo Cat. Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 OR Buch SB
1 Zumach Morales, Felipe 3 0 Groep 2 383 4.5 3 W 1 5 Z 1 6 W 1 4 Z 1 2 W ½ 0.5 10.50 8.25
2 Ruwette, Niklas 4 0 Groep 2 383 4.5 6 Z 1 3 W 1 4 Z 1 5 W 1 1 Z ½ 0.5 10.50 8.25
3 Kistner, Robin 5 0 Groep 2 80 3.0 1 Z 0 2 Z 0 5 W 1 6 Z 1 4 W 1 - 12.00 3.00
4 Jamers, Finn 1 0 Groep 2 -141 1.5 5 W 1 6 Z ½ 2 W 0 1 W 0 3 Z 0 - 13.50 1.25
5 Urlings, Lena 6 0 Groep 2 -230 1.0 4 Z 0 1 W 0 3 Z 0 2 Z 0 6 W 1 - 14.00 0.50
6 Verstappen, Finn 2 0 Groep 2 -351 0.5 2 W 0 4 W ½ 1 Z 0 3 W 0 5 Z 0 - 14.50 0.75
Categorie : Groep 3
Nr. Naam Voornaam Rnk N-Elo Cat. Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 OR Buch SB
1 Cobben, Olivia 1 693 Groep 3 732 4.5 4 Z ½ 3 Z 1 2 W 1 6 Z 1 5 W 1 - 10.50 9.50
2 Wegmann, Gabriel 5 0 Groep 3 561 4.0 5 Z 1 4 W 1 1 Z 0 3 Z 1 6 W 1 - 11.00 6.50
3 Caliskan, Gulay 3 285 Groep 3 187 2.0 6 Z 0 1 W 0 5 Z 1 2 W 0 4 Z 1 1.0 13.00 3.50
4 Ritzen, Torben 4 0 Groep 3 245 2.0 1 W ½ 2 Z 0 6 W 1 5 Z ½ 3 W 0 0.0 13.00 4.00
5 Cieckiewicz, Filip 6 0 Groep 3 169 1.5 2 W 0 6 Z 1 3 W 0 4 W ½ 1 Z 0 - 13.50 2.00
6 Zakarian, Tigran 2 573 Groep 3 69 1.0 3 W 1 5 W 0 4 Z 0 1 W 0 2 Z 0 - 14.00 2.00
Categorie : Groep 4
Nr. Naam Voornaam Rnk N-Elo Cat. Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 OR Buch SB
1 Asanian, Edgar 1 401 Groep 4 535 4.5 4 Z 1 5 W 1 3 Z 1 6 W 1 2 Z ½ - 10.50 8.75
2 Caliskan, Guray 3 370 Groep 4 316 3.5 5 W 1 6 Z 1 4 W 0 3 Z 1 1 W ½ - 11.50 6.25
3 Peters, Tyler 6 0 Groep 4 312 3.0 6 W 1 4 Z 1 1 W 0 2 W 0 5 Z 1 1.0 12.00 4.00
4 Schmitz, Johannes 4 0 Groep 4 312 3.0 1 W 0 3 W 0 2 Z 1 5 W 1 6 Z 1 0.0 12.00 4.50
5 Sandstra, Leo 2 387 Groep 4 -197 0.5 2 Z 0 1 Z 0 6 W ½ 4 Z 0 3 W 0 0.5 14.50 0.25
6 Jentjens, Willemijn 5 0 Groep 4 -119 0.5 3 Z 0 2 W 0 5 Z ½ 1 Z 0 4 W 0 0.5 14.50 0.25
Categorie : Groep 5
Nr. Naam Voornaam Rnk N-Elo Cat. Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 OR Buch SB
1 Klingeleers, Giel 5 0 Groep 5 361 4.0 5 W 1 2 Z 0 4 W 1 3 Z 1 6 W 1 - 11.00 7.50
2 Benders, Jasper 1 551 Groep 5 309 3.5 3 Z 1 1 W 1 5 Z ½ 6 Z 1 4 W 0 - 11.50 7.75
3 Schrauwen, Noah 2 0 Groep 5 190 3.0 2 W 0 4 Z 1 6 W 1 1 W 0 5 Z 1 1.0 12.00 4.50
4 Reynders, Lukas 6 0 Groep 5 190 3.0 6 W 1 3 W 0 1 Z 0 5 W 1 2 Z 1 0.0 12.00 5.00
5 Ekatpure, Aaran 3 0 Groep 5 -31 1.5 1 Z 0 6 Z 1 2 W ½ 4 Z 0 3 W 0 - 13.50 1.75
6 El Bouyousfi, Dania 4 0 Groep 5 -567 0.0 4 Z 0 5 W 0 3 Z 0 2 W 0 1 Z 0 - 15.00 0.00
Categorie : Groep 6
Nr. Naam Voornaam Rnk N-Elo Cat. Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 OR Buch SB
1 Herrygers, Jack 3 0 Groep 6 800 5.0 5 W 1 2 Z 1 3 W 1 4 W 1 6 Z 1 - 10.00 10.00
2 Von Bracht, Luk 2 0 Groep 6 7 2.5 3 W 1 1 W 0 4 Z 0 6 W 1 5 Z ½ 1.0 12.50 4.50
3 Claes, Staf 5 0 Groep 6 7 2.5 2 Z 0 6 W 1 1 Z 0 5 W ½ 4 Z 1 0.0 12.50 4.00
4 Heurckmans, Dries 6 0 Groep 6 -65 2.0 6 W 0 5 Z 1 2 W 1 1 Z 0 3 W 0 1.0 13.00 4.50
5 Kremer, Jamelo 4 0 Groep 6 -65 2.0 1 Z 0 4 W 0 6 Z 1 3 Z ½ 2 W ½ 0.0 13.00 3.50
6 Gielen, Lex 1 0 Groep 6 -230 1.0 4 Z 1 3 Z 0 5 W 0 2 Z 0 1 W 0 - 14.00 2.00

(©)FRBE-KBSB-v6.34 2024/01/15 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/01/26 14:13