Europees Landenkampioenschap 2019

 Informatie omtrent het Europees Landenkampioenschap
in Batumi (Georgië) van 23/10 tot 3/11/2019.

Deze boodschap op de website van de KBSB telt als officiële uitnodiging.

De Raad van bestuur heeft gekozen voor de volgende formule:

 • Uitzending van één team in de open reeks (het “mannen”team) en van één team in de vrouwenreeks (het “vrouwen”team).

 • Voor elk team worden 5 spelers geselecteerd (team van 4 spelers en een reservespeler).

 • Voor de geselecteerde deelnemers is de deelname aan de Olympiade kosteloos, zowel voor de reis als voor het verblijf ter plaatse (hotel full board). De KBSB betaalt eveneens de inschrijvingskosten. De andere kosten (verplaatsing naar/van luchthavens, verplaatsing naar/van speelzaal, enz ...) dienen door de spelers zelf gedragen te worden, de spelers krijgen hiervoor een forfaitaire kostenvergoeding van 150 Eur.

 • De KBSB kiest het logement bij voorkeur in tweepersoonskamers.

Iedereen die voldoet aan de volgende selectiecriteria en die bereid is om tegen bovenstaande condities België te vertegenwoordigen, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Een kandidaat dient:

 • Fide-Belg te zijn (Fide-stamnummer met als federatie “BEL”) en de Belgische nationaliteit te hebben of Fide-Belg te zijn met een domiciliëring in België sinds 1 januari 2018.

 • Daarenboven om verkiesbaar te zijn moet een speler tijdens de vijf jaar die voorafgaan aan de limietdatum van het selectiejaar (16 juni 2019):

  1. ten minste 30 partijen gespeeld te hebben ofwel in België waarbij die partijen verwerkt werden voor standaard Fide-Elo, ofwel in het buitenland waarmee hij België vertegenwoordigde op een officieel FIDE- of ECU-event, ofwel een mix van de twee, en
  2. minstens eenmaal deel genomen hebben aan het Belgisch kampioenschap (Jeugd,Experts, Dames of Open).

Indien één van deze twee voorwaarden niet is vervuld, maar indien de speler welde andere voorwaarde tweemaal heeft vervuld (dus minstens 60 partijen of twee maal deelname aan een BK), dan staat dit gelijk aan het vervuld zijn van beide voorwaarden.

 • een minimum Fide-Elo te hebben van 2250 (mannen) en 1800 (vrouwen). De Fide-elolijst beschikbaar op de einddatum van kandidatuurstelling 16 juni 2019 is van toepassing.

In geval dat er meer spelers zich zouden kandidaat gesteld hebben dan de beschikbare plaatsen, dan zijn dit de criteria:

 • De kandidaten die aan alle selectiecriteria voldoen hebben voorrang op de kandidaten die niet aan alle criteriapunten voldoen.

 • De kampioen (experten) en kampioene (dames) van 2017 en 2018 krijgen voorrang.

 • De Fide-Elo in dalende volgorde geldt (de Fide-elolijst beschikbaar op de einddatum van kandidatuurstelling 16 juni 2019 is van toepassing) en bij gelijkheid van Fide-Elo telt de hoogste titel en bij gelijkheid telt de grootste progressie t.o.v. het vorig klassement (en eventueel de vorige klassementen).

Alle kandidaten krijgen een antwoord terug of zij al dan niet geselecteerd zijn.

Indien een geselecteerde speler wil begeleid worden, dan kan dit. Uiteraard zullen alle kosten (vliegtuig, transport naar en van hotel, verblijf full board, Fide- en organisatiefees, …) te zijner/hare laste zijn. De KBSB is enkel facilitator.

Indien iemand zich kandidaat wil stellen op bovenstaande uitnodiging, dient hij dit aan Ludo Martens via e-mail ( ludo.martens@frbe-kbsb.be ) kenbaar te maken ten laatste op zondag 16 juni 2019.

Spelers die hun deelname alsnog annuleren, zullen (behalve in geval van overmacht) uitgesloten worden van toekomstige selecties en op hen zullen de kosten als gevolg van deze annulering, verhaald worden. Ook kunnen zij geen enkele financiële terugvordering indienen.

Door zijn kandidatuur in te dienen, heeft de speler zich akkoord verklaart met al deze selectievoorwaarden.

Ludo Martens

Verantwoordelijke Internationale Toernooien.

Website : http://www.euro2019.ge/

Regulations

Landenkampioenschap.pdf