Bescherming van persoonlijke gegevens

FRBE KBSBIn overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden, respecteert de KBSB vzw de privacywetgeving. De persoonlijke gegevens die ons door de clubs, door de Culturele Federaties of nog door de Liga's zijn verstrekt, worden alleen gebruikt om onze activiteiten te beheren.

Opgelet: als een aangesloten lid zijn gegevens wil verwijderen of wijzigen is het belangrijk dat hij dit doet via zijn club.

Deze nieuwe verordening vereist dat de aangeslotenen om toestemming wordt gevraagd om hun gegevens in ons bestand op te slaan en deze alleen te gebruiken voor het goed functioneren van onze Federatie en de verwezenlijking van de doelstellingen ervan.

De verzameling van deze gegevens gebeurt voornamelijk via de nationale site bij de aansluiting van onze leden. Sommige van deze gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om de leeftijdscategorie waartoe de speler behoort te bepalen of om hem de facturen voorschot of saldo, enz. toe te sturen.

Opgelet: een club of een Culturele Federatie of een Liga die de gegevens van zijn leden bewaart, is net als de KBSB verantwoordelijk.

We houden de gegevens op een beveiligde wijze bij en alleen wat noodzakelijk  is voor het goed functioneren van de Federatie zonder deze gegevens te verspreiden aan derden. Voor de goede werking van een toernooi kunnen de organisatoren van deze toernooien bepaalde informatie gebruiken aan de hand van de stamnummers (nationaal en FIDE).
Als een speler erom vraagt, zullen we hem meedelen wat we over hem hebben met uitzondering van de signalitiek en de geschiedenis van de partijen. Via zijn club kan hij vragen om eventuele fouten te verbeteren.
Als we vaststellen dat we zijn gehackt, zullen we onze leden informeren en zeggen welke maatregelen werden genomen.

Ten gevolge van AVG zijn, naast andere aanpassingen, de bestanden “player.dbf” en “fide.dbf” niet meer toegankelijk voor mensen zonder login. Als men klikt via het menu “ELO” op “Databases” of men gaat via “PLAYER JJJJ-MM” onder “Databases & Softwares” aan de rechterkant van het scherm, dan wordt men nu naar de beveiligde pagina geleid. Enkel clubbestuurders kunnen hier nu inloggen. Zij dienen dan in het midden van het scherm onder “Beheer van de Leden” te klikken op “Database”. Hier kunnen ze dan de gewenste bestanden afhalen.